Skadeanmälan

Vänligen fyll i nedanstående formulär. Fälten markerade med * är obligatoriska men vi ber dig fylla i samtliga fält.

Kunduppgifter
Försäkringstagarens bankkonto
Skadeinformation
Ombordvarande personer då skadan inträffade